FANDOM


Drzewokos - rzadki smok, przedstawiciel Ostrej Klasy

Drzewokos
290px-Timberjack-RoB
Typ wybiegu Drewniany
Klasa Ostra Klasa
Zbieranie (lv 60) 31.8k/h - ryby
82.7k/h - drewno
Koszt / Szukanie 300 monet/8 godzin
Odblokowanie 24 poziom
Rola Zbieranie drewna i ryb
Opis (ang) "Skittish and protective this graceful glider from the Sharp Class can slice through huge trees with its broad, ultra-sharp wings. Timber!"
Lokalizacja Urwisko Wieczności
Status Pospolity
Nazwa (ang) Timberjack