FANDOM


Thump - smoczyca z gatunku Kroplorwij, uratowana przez Valkę

Thump
Unknown Raincutter-NQ
Typ wybiegu Drewniany
Klasa Ostra Klasa
Zbieranie (lv 60) 382k/h - ryby

254k/h - drewno

Koszt / Szukanie 1200 monet/5 godzin
Odblokowanie Weekendowe Poszukiwanie
Rola Zbieranie drewna i tyb
Opis (ang) "This Raincutter had her wing sliced by a trappers razor netting. She is forever grateful to Valka for rescuing her, often bringing her slimy worm and grub snacks as gifts!"
Lokalizacja Klif Wieczności
Status Wyjątkowy;Limitowany
Nazwa (ang) Thump